Wood-Mizer 'My Project' Customer Contest

Ați construit un proiect folosind cherestea tăiată cu propriul fierăstrău-panglică Wood-Mizer?

Wood-Mizer în Europa, concursul „Proiectul meu” va aduce recunoaștere proprietarilor de fierăstraie-panglică, care construiesc proiecte cu lemnul pe care îl taie ei înșiși. Fierăstraiele-panglică sunt întrebuințate pentru producerea multor tipuri interesante de proiecte, iar acest concurs va reprezenta o ocazie foarte bună de a etala varietatea de lucruri care se pot realiza folosind lemnul din producția proprie.

Concursul este deschis de la 1 ianuarie 2017 până pe 29 septembrie 2017. Proiectul va fi publicat în Galeria de Proiecte. Câștigătorii vor fi anunțați în noiembrie 2017.

Submission Form

Date de contact*
*
*


*
*
*

Informații despre proiect

*
*
*
*
*
*
*

încărca fotografii de proiect

*
*
*
*
*

Întrebări opționale

Permisiuni

*

INFORMAȚII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

Informații despre premii
Pentru fiecare dintre cele trei categorii de proiecte – Mobilier, Clădiri și Alte Proiecte, se vor acorda premii pentru locurile I, II și III.
 • Locul I –   700€ *
 • Locul II –  500€ *
 • Locul III –   300€ *

* *Sumele premiilor sunt emise sub formă de credit pentru cumpărături viitoare de la Wood-Mizer. Suma premiilor se poate folosi pentru achiziționarea oricărui produs, piesă sau serviciu de la Wood-Mizer. Creditele nu pot fi transformate în numerar, sunt exprimate în euro și sunt valabile timp de numai un an de la data emiterii.INFORMAȚII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
 • Vă rugăm să completați cât mai complet toate câmpurile obligatorii.
 • Asigurați-vă că datele de contact introduse sunt corecte.
 • Dați-ne cât mai multe detalii posibile despre proiect, pentru ca jurații noștri să poată acorda un scor corect proiectului dumneavoastră.
 • Puteți înscrie până la trei proiecte.  • Trimiteți fotografii de înaltă calitate

Regulamentul concursului

„Proiectul meu” -/-

Regulamentul concursului -/-

 

1. Organizator -/-

Organizatorul concursului „Proiectul meu” este Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., cu sediul în str. Nagórna 114, 62-600 Koło (denumită în continuare „Organizator”). -/-

 

Concursul se va organiza în baza condițiilor specificate în prezentul regulament (denumit în continuare „Regulament”) și în conformitate cu regulile obligatorii instituite prin lege. -/-

 

Regulamentul concursului este pus la dispoziție la sediul Organizatorului, precum și la adresa de internet: www.woodmizer-europe.com -/-

 

2. Scopul concursului -/-

Concursul „Proiectul meu” este organizat cu ocazia aniversării a 25 de ani de prezență Wood-Mizer în Europa. Scopul concursului este de a prezenta cele mai interesante proiecte realizate din lemn. Fierăstraiele-panglică Wood-Mizer, operate peste tot în lume, sunt întrebuințate la executarea unor obiecte interesante, iar acest concurs constituie o oportunitate perfectă de a prezenta obiecte variate aduse la lumină din lemn. -/-

Clienții Wood-Mizer care au executat un proiect cu care se mândresc au posibilitatea de a-l prezenta în cadrul concursului. -/-

 

3. Concurenți -/-

Pot participa în concurs toți clienții Wood-Mizer, din toate țările europene, care produc obiecte din lemn. Pot fi și amatori, și profesioniști (denumiți în continuare, „concurent” , respectiv „concurenți”). -/-

 

4. Condiții de participare în concurs; Program -/-

Concursul durează de la 1 ianuarie 2017 până la data de 29 septembrie 2017. -/-

 

Pentru participarea în concurs sunt necesare: -/-

  1. completarea unui formular de înscriere (descărcat de la www.woodmizer-europe.com), -/-
  2. acceptarea condițiilor de participare la concurs („Declarația concurentului”, care se găsește pe pagina de Internet a concursului). -/-

 

Proiectele pot fi trimise numai de către concurenții care au îndeplinit toate cerințele formale de mai sus. -/-

 

Pot participa în concurs proiectele publicate pe pagina de Internet a Organizatorului până la termenul limită specificat în Regulament, care este până la data de 29 septembrie 2017

 

Fotografiile pot fi trimise numai prin intermediul modulului „Proiectul meu”, disponibil la: www.woodmizer-europe.com -/-

 

Prin publicarea fotografiei (fotografiilor) proiectului în cadrul concursului, concurenții confirmă că au citit Regulamentul și acceptă prevederile acestuia. -/-

 

 

5. Cerințe de publicare -/-

Pentru înscriere sunt necesare o fotografie cu concurentul și o fotografie cu fierăstrăul-panglică al concurentului.


Un concurent poate publica maxim trei proiecte diferite. Concurenții decid numărul de fotografii publicate cu referință la un proiect anume. În cazul publicării unui număr mai mare de proiecte de către același concurent, o comisie, în componența căreia vor intra Managerul de vânzări Wood-Mizer, Specialistul PR Wood-Mizer și Șeful Departamentului de Marketing Wood-Mizer, va efectua o analiză inițială a proiectelor trimise și va accepta trei (3) dintre ele pe care le vor considera ca fiind cele mai interesante din punctul de vedere al Organizatorului. -/-

După publicarea proiectelor în concurs, concurenții nu vor mai putea schimba fotografiile unui proiect deja publicate, chiar dacă perioada de desfășurare a concursului este încă în derulare. -/-

 

6. Finalul concursului și adjudecarea premiilor -/-

Anunțarea câștigătorilor Concursului va avea loc la data de 24 noiembrie 2017. -/-

 

Evaluarea lucrărilor trimise și verdictul vor cădea în sarcina unui juriu având următoarea alcătuire: -/-

  • editori la publicații despre lemn din Europa -/-
  • -o echipă special selectată din rândurile angajaților Wood-Mizer. -/-

 

Juriul va alege trei proiecte ca fiind cele mai bune în cadrul fiecăreia dintre cele trei categorii: -/-

- Mobilier -/-

- Structuri de clădiri -/-

- Alte Proiecte -/-

și le va ordona începând de la locul I până la locul al III-lea. Verdictul juriului va fi final. -/-

 

Anunțarea rezultatelor va avea loc la data de 24 noiembrie 2017 prin publicarea lor pe pagina de Internet a Organizatorului: www.woodmizer-europe.com -/-

 

Câștigătorii concursului vor fi înștiințați cu privire la statutul de câștigător printr-un mesaj e-mail și/sau prin scrisoare recomandată trimisă în termen de 30 de zile de la finalul concursului. Informațiile se vor transmite la adresa furnizată în formularul de înscriere. În cazul în care un câștigător nu a furnizat date de contact, juriul va avea dreptul – la libera sa apreciere – fie să aleagă un alt câștigător, fie de a solicita câștigătorului să le furnizeze datele de contact prin publicarea proiectului câștigător pe pagina de Internet www.woodmizer-europe.com cerând autorului să contacteze Organizatorul. În cazul în care autorul unui asemenea proiect publicat nu contactează Organizatorul în termen de trei zile lucrătoare de la data publicării informațiilor pe Internet, Organizatorul va selecta un alt câștigător. -/-

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi imaginile premiate în cadrul campaniilor sale publicitare și/sau în materialele sale publicitare fără nevoia de a remunera autorul acestora. Cu toate acestea, Organizatorul nu va avea obligația de a folosi în acest mod fotografiile. -/-

 

 

7. Premii -/-

Premiile concursului constau din cupoane care sunt oferite drept credit de cumpărături efectuate la compania Wood-Mizer, filialele și reprezentanții acesteia. Suma premiului poate fi folosită pentru a cumpăra orice produs, piesă sau serviciu Wood-Mizer. Cupoanele sunt emise pe numele câștigătorului, cu valoarea exprimată în euro și nu pot fi preschimbate în numerar ori transferate unei alte persoane. Cupoanele sunt valabile timp de un an de la data emiterii. -/-

 

În cadrul fiecărei categorii de proiecte – Mobilier, Structuri de construcții și Alte Proiecte – se vor acorda locurile I, II și III. Valorile cupoanelor aferente locurilor respective sunt următoarele:

– premiul 1 – 700 EUR -/-

– premiul 2 – 500 EUR -/-

– premiul 3 – 300 EUR -/-

 

Proiectele câștigătorilor concursului vor primi, în plus, obiecte promoționale Wood-Mizer și vor fi publicate pe pagina de Internet a Organizatorului și în mediul de socializare Facebook. -/-

 

8. Prevederi suplimentare -/-

Prin înscrierea la concurs, concurenții declară că proiectul (proiectele) înscris(e) nu încalcă drepturile terților. -/-

Răspunderea pentru încălcarea drepturilor deținute de terți asupra proiectelor și fotografiilor publicate în concurs va reveni exclusiv concurenților. -/-

 

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a folosi imaginile trimise cu proiectele (inclusiv cele care nu au fost premiate) în publicațiile și/sau activitățile sale promoționale. -/-

 

Concurenții nu vor avea dreptul la nicio remunerație în baza folosirii fotografiilor lor de către Organizator, fapt pe care fiecare concurent îl va agrea prin înscrierea în concurs. -/-

 

Fotografiile trimise pentru proiecte vor deveni proprietatea Organizatorului. -/-

 

Prin transmiterea lucrărilor pentru înscrierea în concurs, concurenții vor transfera către Organizator, cu titlu gratuit și fără limite temporale și spațiale, dreptul de autor și drepturile conexe aferente fotografiilor lor în toate domeniile de exploatare recunoscute în legislația poloneză la data trimiterii fotografiilor. Această prevedere se va aplica în special pentru: -/-

  1. autorizație de comercializare pentru exemplare ale fotografiilor reproduse în orice formă, printre altele, deși nu exclusiv, în format tipărit și/sau pe CD-ROM; -/-
  2. introducerea fotografiilor, integrale sau parțiale, în memorii de computer și punerea lor la dispoziția publicului larg, într-o asemenea manieră încât oricine să aibă acces la ele în orice moment și în orice loc (inclusiv pe Internet); -/-
  3. folosirea fotografiilor, integrale sau parțiale, în materialele de informare și promoționale ale Organizatorului, în format tipărit și electronic (inclusiv cele publicate pe Internet). -/-

 

Concurenții vor avea obligația, irevocabilă, necondiționată și de executat la prima solicitare, de a exonera Organizatorul integral de orice răspundere care i-ar putea fi impusă, chiar și la impunere prin sentință apelabilă, în temeiul încălcării drepturilor terților, inclusiv drepturi morale sau drepturi de autor, în fotografii și/sau în legătură cu fotografiile. -/-

 

Organizatorul nu va rambursa concurenților niciunul dintre costurile cu participarea acestora în concurs. -/-

 

9. Procedură contestații -/-

Procedura pentru contestații nu va fi aplicabilă cu referire la verdictul juriului, care se constituie drept expresie a evaluării subiective de către membrii juriului a fotografiilor proiectelor publicate. -/-

Fiecare concurent va avea dreptul de a depune o contestație în cazurile în care proiectul nu se califică în concurs sau în cazurile de excludere a concurentului din concurs de către Organizator. -/-

Concurenții care au rezerve cu privire la necalificarea lor în concurs sau cu privire la excluderea lor din concurs ori care consideră că derularea concursului, în opinia lor, cauzează o încălcare a regulilor obligatorii oglindite în legislație, inclusiv prezentul Regulament, pot raporta acele stipulări în scris, prin poștă electronică (prin transmiterea unui mesaj e-mail cu confirmare de citire) sau prin poșta normală (scrisoare recomandată) în termen de 3 (trei) zile de la data primirii informării asupra faptului că nu se califică în concurs sau asupra excluderii lor din concurs, cu posibilitatea de respingere a contestației, și, de asemenea, în cazul descoperirii unor nereguli de către concurent, în orice caz nu mai târziu de două săptămâni de la data publicării rezultatelor concursului, la adresa: jmooney@woodmizer.com sau: DziałMarketingu (Departament Marketing), Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o., ul.Nagórna 114, 62-600 Koło.-/-

Contestația va fi investigată de Consiliul de Supraveghere în termen de zece zile de la data primirii contestației de către Organizator. Persoana care raportează neregulile va fi notificată cu privire la rezultatele procedurii pentru contestații prin scrisoare recomandată trimisă la adresa indicată în scrisoarea de contestație. -/-

 

Următorul Consiliu de Supraveghere va veghea asupra desfășurării concursului: -/-

- Robert Bagiński – Vice-președinte al Consiliului de Administrație al Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o. din Koło, -/-

- mec. Ryszard Bednarowski – consultant juridic. -/-

 

10. Prevederi finale -/-

Organizatorul va avea dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament. -/-

 

Organizatorul va putea anula în orice moment concursul fără adjudecarea acestuia, fără obligația de a oferi o motivație. -/-

 

Participarea la concurs este voluntară. -/-

 

Concurenții își vor da acordul pentru colectarea și procesarea datelor cu caracter personal de către Organizator în scopurile concursului. Concurenții vor avea dreptul de a-și accesa și de a-și modifica datele cu caracter personal. -/-

 

În cazurile nestipulate în prezentul Regulament, se vor aplica regulamentele legale în general obligatorii, în special regulile prevăzute în Codul civil, precum și în Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe din data de 4 februarie 1994 (Monitorul oficial legislativ din Polonia anul 2000, nr. 80, articolul 904, cu modificările ulterioare).